“Samenwerking met het bedrijfsleven is een duurzaam model”

De schaapherder staat centraal bij het natuurbeheer van het weidevogelgebied rond de Dümmersee. Voor de financiering is de samenwerking met het internationale bedrijfsleven in de regio belangrijk, vertelt Heinrich Belting  van de Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

“De Dümmersee is een Natura 2000-gebied van zo’n vijfduizend hectare veengrond met extensief gebruikt nat grasland,, dat een kerngebied is voor weidevogels. Er is een samenwerking met honderdveertig boeren die jaarlijks maaien en helpen bij de weidevogelbescherming. De tweede snee is niet rendabel, daarom worden daarvoor schapen ingezet om te grazen. Het weidevogelbeheer is succesvol. Reeds verdwenen vogels kwamen terug, zoals de kemphaan en de zomertaling, terwijl het aantal grutto’s verdubbelde en het aantal watersnippen zelfs verdrievoudigde.

“Voor de schapenbegrazing wordt een particuliere herder ingezet met een kudde van driehonderd schapen van het ras Diepholzer Moorschnucke. De herder pacht 54 hectare land van de stichting Natuurraum Dümmerniederung als weiland. Hij ontvangt uit de eerste pijler van het Europese landbouwbeleid 350 euro per hectare voor ecologische landbouw, heeft een contract voor de begrazing van het gebied, en krijgt geld voor activiteiten in het veld.

“De herder exploiteert naast de schaapskudde ook het Schäferhof Café en het Kommunikationsforum Alter Schafstall. Het café fungeert als startpunt voor wandelroutes en is een horecapunt, de Alter Schaftall is bedoeld als centrum voor evenementen, conferenties en bijeenkomsten van bedrijven of organisaties.

“Het Schäferhof Café is ook het centrum voor de verkoop van het lams- en schapenvlees. De Moorschnukke zijn erg klein, en leveren geslacht zo’n 12 kilo karkasgewicht, maar door samenwerking met regionale slagers lukt het ons een meerwaarde te creëren uit de verkoop van Diepholzer Moorschnucke-vlees. Er zijn contracten met de slagers voor vaste prijzen. het vlees wordt gepromoot in de Grune Woche en via speciale evenementen bij grote bedrijven, zoals Volkswagen in Wolfsburg en Lufthansa. Lufthansa neemt ook vlees af.

“Voor de financiering en organisatie is de vereniging Naturraum Dümmerniederung opgericht. Daarin participeren gemeenten, banken, natuurorganisaties en bedrijven. De international ZF Friedrichshaven AG speelt een belangrijke rol bij de financiering van de schaapskudde. Het bedrijf is een onderdeel van het tiende grote bedrijf van Duitsland. Het werd in 1954 opgericht, begon van oude helmen potten en pannen te fabriceren, en is nu een van de grote leveranciers van onderdelen voor de automobielindustrie.

“ZF ondersteunt de schaapskudde, omdat het bedrijf zich van oudsher inzet voor deze plattelandsregio. Het is de belangrijkste werkgever in het gebied, en het wil daarom iets betekenen voor de leefomgeving van zijn werknemers. Dat gaat niet ten koste van de bedrijfsvoering, want als er ontslagen vallen in het bedrijf wordt ook op de ondersteuning van de schaapskudde bezuinigd. Maar al met al is samenwerking met het bedrijfsleven een duurzaam model.

Meer informatie: Schäferhof Dümmerniederung

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.