“Streekfonds Texel zorgt voor duurzame financiering voor de komende twintig jaar”

Op Texel wordt de begrazing van de Hoge Berg gefinancierd via het Streekfonds Texel. Hans Ghijsels van LTO Noord legt uit hoe rente van overheidsinstellingen en bedrijven wordt gebruikt om natuurbeheer duurzaam te betalen.

“De Hoge Berg is een vijftien meter hoge keileembult op Texel, eigendom van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, gepacht door lokale boeren. In 1968 werd de Hoge Berg en het gebied eromheen uitgeroepen tot landschapsreservaat. In 2008 kwam er na vijftien jaar een einde aan de discussie over hoe dat kon worden gefinancierd. Boerenbedrijven die grond pachten op de Hoge Berg zijn kwetsbaar, en voor een kwart van hun omzet afhankelijk van subsidies.

“Er werd een speciaal landschapspakket (Hoge Berg-pakket) ontwikkeld voor een duurzaam beheer van de Hoge Berg door boeren. Daarvoor financierde de provincie Noord-Holland voor anderhalf miljoen euro de gebiedscommissie in het kader van het Investeringsfonds Landelijk Gebied (ILG). Die werd geparkeerd op de streekrekening van de Rabobank. De provincie leent het geld voor dertig jaar, en voor het landschapsbeheer gebruiken we alleen de rente. De Rabobank betaalt ook nog een bonus over de rente uit. Daarnaast stortte het Groenfonds nog twee miljoen euro op de streekrekening, en de gemeente anderhalf miljoen. Er komt nu ook privaat geld, uit de recreatiesector. Op de website van de VVV Texel kunnen mensen

“De rente en de bonus op de rente die de Rabobank uitkeert, gebruiken we voor de financiering van het Streekfonds Texel/De Hoge Berg. Voor de provincie is deze constructie positief. De uitvoering gebeurt gratis, en de provincie houdt zijn geld. Toch ging het moeilijk. Bij de provincie was men niet gewend om in dit soort structuren te denken. Je moet ook wel veel geld bij elkaar sprokkelen. In het Streekfonds Utrechtse Heuvelrug hebben ze honderd miljoen op de streekrekening staan. Er staat nu wel een duurzame structuur voor de komende twintig jaar, waaruit we drie- tot vierhonderd euro per hectare kunnen financieren voor het landschapsbeheer van de Hoge Berg, maar ook voor andere doelen als cultuurhistorie en natuur.”

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.