Wat doet praktijknetwerk Daarom eten we schaap met ondernemen?

Marktonderzoek

De studentes Janine Lardinois en Ethy de Haas van HAS Hogeschool hebben in het voorjaar van 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de marketing van schapenvlees van extensieve schapenhouders. Hieruit blijkt dat schapenhouders weinig tot geen cashcows hebben, en dat ze voor elke bedrijfsmatige activiteit telkens opnieuw veel geld of arbeid moeten investeren – of dat nu de verkoop van schapenvlees is, de opzet van een educatieprogramma of de aanbesteding voor een begrazing.

Symposium over financiering

Op 1 juni 2012 organiseerde praktijknetwerk Daarom eten we schaap het symposium Daarom eten we schaap, over de financiering van schaapskuddes. Daarvoor had de provincie Gelderland in het Huis der Provincie in Arnhem ter beschikking gesteld. Er kwamen zo’n tachtig mensen, schapenhouders, natuurbeschermers, beleidsmakers, politici, wetenschappers en belangenbehartigers.

Verslag Expert meeting “Schapenvlees en Natuurbeheer”

/
Bijna zestig mensen waren op 27 februari 2014 aanwezig om te praten over schapenvlees en natuurbeheer, georganiseerd door het Goois Natuurreservaat (GNR) en praktijknetwerk Daarom eten we schaap. De organisatoren hopen dat dit het begin wordt van samenwerking. "Er is behoefte aan een regelmatig overleg tussen betrokkenen, behoefte aan kennisopbouw en -uitwisseling, aan gezamenlijk dingen oppakken, wat door samenwerking beter kan lukken dan ieder voor zich."

Schapenhouders hebben geen cashcow

/
Extensieve schapenhouders moeten voor elke nieuwe activiteit veel geld of arbeid investeren, ook voor de verkoop van schapenvlees. Dat blijkt uit het marktonderzoek van de studentes Janine Lardinois en Ethy de Haas van HAS Den Bosch, in opdracht van praktijknetwerk Daarom eten we schaap. Schapenhouders hebben geen cashcow, concluderen ze.