Op 25 juni presenteerde Henk Siepel van Alterra het nieuwe boek Economy and Ecology of Heathlands tijdens de European Heathland Workshop in Denemarken. Dit is een wetenschappelijk boek over de integrale aanpak van heidelandschappen in Europa, mede gefinancierd door Daarom eten we schaap. In het boek pleiten wetenschappers voor een integrale aanpak van het beheer van heidelandschappen in Europa, inclusief maatschappelijke en economische aspecten.

W. Herbert Diemont, Wim J.M. Heijman, Henk Siepel & Nigel R. Webb (eds.)

Economy and ecology of heathlands.

KNNV Uitgeverij, ISBN 9789050114615, 464 pagina’s, € 59,95.

Verkrijgbaar bij KNNV Uitgeverij.

De Nederlandse vertaling van hoofdstuk 19 is hier te lezen.

Flaptekst

Heidelandschappen kennen een lange historie van menselijk invloed en landgebruik. Door de eeuwen heen hebben ze een belangrijke rol gespeeld als half-agrarische landschappen, jacht- als landbouwgebieden. De grote variatie in gebruik heeft geleid tot grote culturele verschillen in het hele Atlantische deel van Europa, van Spanje en Portugal tot Noorwegen, Duitsland en Ierland.

Dit boek laat ons de diversiteit in gebruik zien over heel Europa gecombineerd met de nieuwste inzichten vanuit het ecologisch onderzoek en informatie over de Natura 2000 status, die de meeste van deze heidevelden tegenwoordig hebben.

Centraal staat hoe de kosten voor herstel en behoud van deze gebieden gewaarborgd kunnen worden. Kunnen nieuwe vormen van gemeenschappelijke zorg en gebruik hierbij helpen, of geven andere typen van doorstroming van opbrengsten van de heide betere mogelijkheden?

De redacteuren combineren een brede variatie aan kennis en inzicht op het gebied van ecologie, beheer van heidelandschappen, landgebruik en economie.

Persbericht Alterra, Wageningen UR

Alterra, partner van Daarom eten we schaap, speelde een leidende rol in de totstandkoming van het boek. Hieronder het persbericht dat het onderzoeksinstituut schreef.

“We warmly welcome this book,” schrijven Cees Veerman en Arlindo Cunha in het voorwoord van ‘Economy and ecology of heathlands’. Deze voormalige ministers van landbouw (Nederland en Portugal) zijn blij met de voorstellen voor een geïntegreerd gebruik van heidegebieden. Ook zien zij in het boek, mede geschreven door auteurs van Alterra, een pleidooi voor een gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid, ook voor ‘less favoured areas’, mede gebaseerd op de ecosysteemdiensten van de heide.

 Heidelandschappen kennen een lange historie van menselijk invloed en landgebruik. Door de eeuwen heen hebben ze een belangrijke rol gespeeld als half-agrarische landschappen, jacht- als landbouwgebieden. De grote variatie in gebruik heeft geleid tot grote culturele verschillen in het hele Atlantische deel van Europa, van Spanje en Portugal tot Noorwegen, Duitsland en Ierland.
Diversiteit in gebruik van heidegebieden

Economy and Ecology of Heathlands toont de diversiteit in gebruik van heidegebieden over heel Europa, gecombineerd met de nieuwste inzichten vanuit het ecologisch onderzoek en informatie over de Natura 2000 status, die de meeste van deze heidevelden tegenwoordig hebben. Centraal staat hoe de kosten voor herstel en behoud van deze gebieden gewaarborgd kunnen worden. Kunnen nieuwe vormen van gemeenschappelijke zorg en gebruik hierbij helpen, of geven andere typen van doorstroming van opbrengsten van de heide betere mogelijkheden?

Het boek is gemaakt door Herbert Diemont, Wim Heijman, Henk Siepel en Nigel Webb, en geschreven met een groot aantal (38) mede-auteurs. Tezamen combineren zij een brede variatie aan kennis en inzicht op het gebied van ecologie, beheer van heidelandschappen, landgebruik en economie. Het boek is door Henk Siepel officieel gepresenteerd tijdens een internationale heideworkshop in Denemarken.

Inhoud

Part 1 Introduction

1. Bridging the gap between economy and ecology in heathlands.

W.H. Diemont, G. de Blust, W.J.M. Heijman, H. Siepel and N.R. Webb

2. Cultural agents of change and the sunset of environmental services.

A. dos Santos Queirós

Case I. Old farming mountain systems in Loriga cultural landscape.

A. dos Santos Queirós

3. High Nature Value farming and food security in Europe.

R.A.M. Schrijver and W.H. Diemont

Part 2. The economy of heathlands

4. Economic-ecologic interactions in the Serra da Estrela, Portugal.

J. Jansen, P. Castro and L. Costa

Case II. Best Natura 2000 value for money. Prevention is better than care?

J. Jansen

5. The heathlands economy in South-West Europe: Cantabrian Mountain (Spain).

A. Morán-Ordóñez, S. Suárez-Seoane, E. Marcos, E. Luis and L. Calvo

Case III. Wild fires prevention serving local communities and Natura 2000 heathlands.

P. Castro

6. The changing economic values of the ‘rough ground’ in West Cornwall.

E. Kieboom, G. Kirkham and P. Silcock

7. Farmer involvement and economic management alternatives in the west of France.

L.-M. Guillon and B. Clément

8. Economics of marginal land and ecosystem services: the Veluwe example.

R.A.M. Schrijver, G. Beltman and B. Boers

Case IV. Economics of sheep grazing of heathlands in eastern Germany.

M. Lütkepohl

9. The economy of outlaying land in Norway.

A. Norderhaug and A. Hegrenes

Part 3. Ecology of heathlands

10. Succession theory and management of heathlands.

R.H. Marrs and W.H. Diemont

Case V. The come-back shrub: regained dominance of Calluna vulgaris after 25 years of cattle grazing.

S.E. van Wieren

11. Grazing and its impact on productivity and biodiversity in heathlands.

A.H. Kirkpatrick and G. de Blust

12. Ecological qualities emerging from non-intervention management of heathlands.

R.J. Bijlsma, R. de Waal and A. ten Hoedt

13. Impact of atmospheric N on growth in heathlands.

W.H. Diemont, K. Kramer, P. Hommel and W. Härdtle

14. Consequences of changed nutrient contents for entomofauna and insectivores.

J. Vogels, H. Siepel and N.R. Webb

Part 4. Towards sustainable land management of heathlands

15. Payments for ecosystem services in Natura 2000 habitats: the heathlands case.

C.M. van der Heide, A.T. de Blaeij and W.J.M. Heijman

16. Managing moorland in the UK.

A.H. Kirkpatrick

17. The perspectives for modern commons.

W.A. Ozinga and R.A.M. Schrijver

18. Integrated management of heathlands.

G. de Blust

Case VI. The Peneda-Gerês integrated territorial intervention as a successful agri-environmental scheme through common land organizations (baldios) in Portugal.

P. Castro

19. That is why we eat sheep.

M. Woestenburg and B. Boers

20. Meat and Magic: or why your dinner can be good for nature and the grazier’s fine art of producing both.

A.H. Kirkpatrick and O. Murnion

Case VII. Integrated land management in The Netherlands.

A. Corporaal, R. Schreuder & A.H.F. Stortelder

Part 5. Synthesis

21. Towards a sustainable management of seminatural areas; the interdependence of economy, ecology and governance in heathlands.

H. Siepel, W.H. Diemont, W.J.M. Heijman and N.R. Webb

Case VIII. A sustainable future for Europe’s semi-natural areas.

Auteurs

ing. G. Beltman, dr.ir. R.J. Bijlsma, dr. A.T. de Blaeij, drs. G. de Blust, Ing. B. Boers, dr. L. Calvo, P. Castro MSc, prof.dr. B. Clément, A. Corporaal, prof.dr. L. Costa, dr.ir. W.H. Diemont, L.-M. Guillon, prof.dr. W. Härdtle, prof.dr. W.J.M. Heijman, dr. A. Hegrenes, dr.ir. C.M. van der Heide, drs. A. ten Hoedt, dr. P.W.F.M. Hommel, dr. J. Jansen, E. Kieboom MBA, FdSc, G. Kirkham, dr. A.H. Kirkpatrick, dr. K. Kramer, prof.dr. E. de Luis, M. Lütkepohl, dr. E. Marcos, A. Morán-Ordóñez MSc, O. Murnion, dr. A. Norderhaug, dr. W.A. Ozinga, prof.dr. A. dos Santos Queirós, ir. R. Schreuder, ing. R.A.M. Schrijver, prof.dr. H. Siepel, P. Silcock MA, dr. A.H.F. Stortelder, dr. S. Suárez-Seoane, drs. J. Vogels, drs. R.W. de Waal, prof.dr. N.R. Webb, dr. S.E. van Wieren, M. Woestenburg.