Wat doet praktijknetwerk Daarom eten we schaap met onderwijs?

Groen onderwijs

Binnen het groene onderwijs heeft men veel interesse in de koppeling die Daarom eten we schaap legt tussen natuurbeheer en voedselproductie. Vanaf het begin zijn er contacten met het groene onderwijs, via de Groene Kennis Cooperatie, het Ontwikkelcentrum, HAS Den Bosch, Hogeschool Van Hall Larenstein, PTC+, enzovoorts. Vanuit Daarom eten we schaap willen we graag alle kennis die beschikbaar is op het vlak van natuur en voedsel ontsluiten naar de docenten en studenten van het groene onderwijs.

Wurks-project Economie van natuurherstel

Hoe organiseer je als natuurbeheerder natuurherstel als je nadrukkelijk rekening moet houden met economische en maatschappelijke randvoorwaarden en op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen en draagvlak voor het natuurbeheer? Dat is de centrale vraag binnen het project Economie van natuurherstel, waarvoor we een Wurks-subsidie gaan aanvragen. Lees meer…

Groen Kennisnet

Praktijknetwerk Daarom eten we schaap gaat een dossier samenstellen over de schaapherder op de site Groen Kennisnet. Daarmee willen we aandacht vragen voor een eeuwenoud beroep en ambacht dat landbouw combineert met natuur, en natuurbeheer koppelt aan vleesproductie, recreatie, cultuurhistorie, agrobiodiversiteit, enzovoorts. Lees meer…

Werkcollege landschapsgeschiedenis

Op 14 november 2012 heeft praktijknetwerk Daarom eten we schaap samen met masterstudenten van Rijksuniversiteit Groningen een werkcollege landschapsgeschiedenis georganiseerd. De studenten kwamen op bezoek bij de Grazerie. Ze kregen een inleiding van Gert van de Bor van de Grazerie en Martin Woestenburg van Daarom eten we schaap, en bezochten het begrazingsproject van de Grazerie langs de Ee  bij Leusden. De studenten schreven een rapport, waarin ze Daarom eten we schaap vergelijken met Echt Overijssel. In beide projecten wordt landschapsbeheer aan voedselproductie gekoppeld. Lees meer over het werkcollege landschapsgeschiedenis.

Onderwijs en schapen

Onderwijs in de schapenhouderij

Binnen het praktijknetwerk Daarom eten we schaap wordt de schaapherder en de extensieve schapenhouder gezien als een relatief nieuw beroep, dat zich begeeft op het snijvlak van natuur en landschap, landbouw, recreatie en de regionale economie. Nieuw is hier zeer relatief, daar er schapenhouders zijn die dit beroep al zo’n dertig jaar of langer uitoefenen. Hiervoor zijn nieuwe vormen van ondernemerschap en nieuwe combinaties van vakmanschap en expertise nodig.

Binnen het bestaande onderwijs is er geen opleiding die in een dergelijke combinatie van landbouw, natuur, recreatie en ondernemerschap voorziet. Ook is er beperkt aandacht voor de relatief kleine sector van de schapenhouderij. Bovendien is de combinatie van twee veelal als tegengesteld ervaren sectoren natuur en landbouw nog niet gewoongoed. Toch zijn er ontwikkelingen die aansluiten bij de ontwikkelingen binnen de schapenhouderij waarop Daarom eten we schaap inspeelt. Er ontstaan steeds meer opleidingen, modules of lectorschappen die zich richten op de combinatie van natuur en economie of stad en regio.

Mensen die zich willen opleiden in de schapenhouderij kunnen natuurlijk wel terecht bij het groene onderwijs. Daar wordt op lager, middelbaar en hoger niveau vooral agrarisch onderwijs gegeven, maar het is er zeker mogelijk om je te specialiseren in de combinatie van natuur, landbouw, recreatie en regionale economie.

Opleiding tot schaapherder

We krijgen veel vragen van mensen die zoeken naar een opleiding tot schaapherder. Op dit moment verzorgen schapenhouders meestal zelf het onderwijs dat nodig is voor het opleiden van schaapherders en het opbouwen van de kennis en ervaring die nodig is voor het landbouwkundig beheer van natuur en landschap. Dat gebeurt op verschillende manieren:

  • Schapenhouders hebben zelf cursussen ontwikkeld om aspirant-herders op te leiden, met een eigen curriculum dat is gevuld met eigen kennis en ervaring.
  • Schapenhouders leiden zelf medewerkers op.
  • De Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes Nederland onderzoekt de mogelijkheid voor een professionele opleiding tot schaapherder.
  • Schapenhouders nemen deel aan natuur- en milieueducatieprojecten.

De beste mogelijkheid om een opleiding te krijgen, is dus om contact te zoeken met ervaren schaapherders in je eigen regio.

Verslag Expert meeting “Schapenvlees en Natuurbeheer”

/
Bijna zestig mensen waren op 27 februari 2014 aanwezig om te praten over schapenvlees en natuurbeheer, georganiseerd door het Goois Natuurreservaat (GNR) en praktijknetwerk Daarom eten we schaap. De organisatoren hopen dat dit het begin wordt van samenwerking. "Er is behoefte aan een regelmatig overleg tussen betrokkenen, behoefte aan kennisopbouw en -uitwisseling, aan gezamenlijk dingen oppakken, wat door samenwerking beter kan lukken dan ieder voor zich."

Onderwijsboek schaapherder uit 1791 online

/
De universiteitsbibliotheek van Wageningen UR heeft het onderwijsboek Onderwys voor de schaapherders, en voor de eigenaars van schaapen uit 1791 in pdf online gezet. Het boek is oorspronkelijk geschreven door de Franse naturalist Louis Jean-Marie Daubenton, en later vertaald in het Nederlands. Volgens schaapherders is dit boek nog steeds actueel.

Dossier Schaapherder en natuurbeheer online

/
Praktijknetwerk Daarom eten we schaap heeft een dossier ontwikkeld voor het groene onderwijs over de schaapherder en het natuurbeheer. Op de website van Groen Kennisnet staat nu het dossier 'Schaapherder en natuurbeheer'.