Van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014 heeft het ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie subsidie toegekend aan het praktijknetwerk Daarom eten we schaap. Doel was zorgen dat de schapenhouderij op lokaal en regionaal niveau een inbedding krijgt in de samenleving, zodat zowel het schapenvlees als het natuur- en landschapsbeheer van de schaapskuddes daar op waarde worden geschat.

Daarom eten we schaap heeft net als een schaap vier poten:

  • Schapenvlees Doel: Kwalitatief goed schapenvlees verkopen en slagers, restaurants en consumenten bewust maken dat schapenvlees natuurlijk lekker is.
  • Ondernemen Doel: Bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering van extensieve schapenhouders die aan natuurbeheer doen.
  • Onderzoek Doel: Informatie over het ecologische nut en economische aspecten van begrazing  voor natuurgebieden.
  • Onderwijs Doel: bijdragen aan bestaand en nieuw onderwijs door schapenhouders en voor nieuwe schapenhouders.