Onderwijsproject verbindt economie en ecologie

We werken aan een nieuw onderwijsproject, waarin nieuwe leermiddelen en mogelijk curriculumvernieuwing wordt gegenereerd voor het groene onderwijs. Om voor het project een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen, zoeken we contact met mensen bij de groene MBO’s en bij natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen.

Praktijknetwerk Daarom eten we schaap werkt samen met prof. Henk Siepel van de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Wageningen Universiteit, Lenny van Erp van HAS Hogeschool en lector Geïntegreerd Natuur- en Landschapsbeheer Derk Jan Stobbelaar van Hogeschool Van Hall Larenstein aan een nieuw onderwijsproject. Onder de titel Economie van natuurherstel werken we aan een programma, waarin de integrale filosofie van Daarom eten we schaap en de verbinding tussen economie en ecologie wordt uitgewerkt voor het groene onderwijs. Hiervoor willen we een Wurks-subsidie aanvragen.

Natuurbeheerders zullen steeds meer rekeningen moeten houden met economische en maatschappelijke aspecten van hun werk. Er is minder geld voor natuurbeheer en het maatschappelijke draagvlak is niet vanzelfsprekend. Natuurorganisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zien dit als een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd. Ook bij de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat veel natuurbeheerders de komende decennia bezig zal houden, spelen dergelijke zaken. Hierop spelen we in het Wurks-project in.

Voor de uitvoering zullen we naast Wageningen Universiteit, HAS Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein ook een beroep doen op het Ontwikkelcentrum en het Groen Kennisnet, om de binnen het project ontwikkelde leermiddelen te verspreiden en professionaliseren. Om voor het project een zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen, zoeken we contact met mensen bij de groene MBO’s, zoals het Prinsentuin College, het Citaverde College en AOC Terra, en bij natuurorganisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provinciale Landschappen, enzovoorts.

Interesse of nieuwsgierig? Neem contact op met Martin Woestenburg. Lees hier het voorlopige voorstel voor het Wurks-project Economie van natuurherstel.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.