Workshop voor groen onderwijs

Op 25 april organiseert praktijknetwerk Daarom eten we schaap een workshop over nieuwe leermiddelen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.

Het Ontwikkelcentrum in Ede is de nieuwe partner Praktijknetwerk Daarom eten we schaap. Dit bedrijf ontwikkelt leermiddelen voor het groene onderwijs, van vmbo tot hbo. Samen met de nieuwe partner willen we in 2013 workshops gaan geven over de gevolgen van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid van de Europese Unie voor natuur en landbouw. Dit doen we met schapenhouders uit het praktijknetwerk en onderzoekers van Alterra.

Binnen het groene onderwijs is inmiddels contact met mensen van de Groene Kennis Coöperatie (GKC). Voor de workshops zoeken we nog partners: docenten, lectoren, scholen, studenten en mensen uit het groene bedrijfsleven. Daarvoor houden we op 25 april een workshop op de Floriade tijdens het GKC Evenement Groen Verbindt. Daarvoor willen we graag iedereen uitnodigen.

De workshops worden gebruikt om informatie te verzamelen waarmee het Ontwikkelcentrum leermiddelen kan ontwikkelen. Vanuit Daarom eten we schaap is er budget voor een boek, maar er kunnen ook websites, e-books, rekenmodellen of andere middelen ontwikkeld worden.

Het groene onderwijs leidt mensen op die in de toekomst gaan bepalen hoe in gemeentes, regio’s en provincies het beheer van natuur en landschap georganiseerd gaat worden. Binnen het huidige onderwijs is er nog weinig aandacht voor de inzet van schaapskuddes of andere vormen van begrazing, en hoe die gebruikt kunnen worden voor het beheer.

Interesse om mee te doen? Mail Martin Woestenburg martin@daarometenweschaap.nl.

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.