Tijdens de European Heathand Workshop in Denemarken heeft Henk Siepel het boek Economy and Ecology of Heathlands gepresenteerd, mede gefinancierd door Daarom eten we schaap. Martin Woestenburg hield een presentatie over de filosofie van Daarom eten we schaap.

De European Heathland Workshop is een informele organisatie van Europese wetenschappers en beheerders die tweejaarlijks een workshop organiseert over heidebeheer. Dit jaar verzamelden zich eind juni bijna honderd heidespecialisten uit Denemarken, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië, Nederland, België, Engeland en Duitsland zich voor een week in Denemarken voor workshops, lezingen en excursies over het heidebeheer.

Tijdens de presentaties van de internationale heidespecialisten bleek dat er overal in Europa wordt gezocht naar een meer integrale benadering van het heidebeheer, waarbij naast ecologische aspecten ook aandacht is voor de regionale economie, toerisme en andere maatschappelijke aspecten. Dat past goed bij de boodschap van Martin Woestenburg, die uitlegde waarom Daarom eten we schaap extensieve begrazing koppelt aan voedselproductie. Volgens Woestenburg kan in Europa met extensieve begrazing zo’n tien procent van de Europese vraag naar duurzaam en natuurlijk vlees worden geproduceerd.

In het nieuwe, wetenschappelijke boek wordt een lans gebroken voor een integrale aanpak van het heidebeheer, inclusief sociale en economische aspecten. Daarom wordt in het boek nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen economie en ecologie. Henk Siepel van Alterra liet een kaart zien van Europa met daarop de gebieden die vallen onder de zeer brede definitie van heide die de auteurs hanteren, namelijk heide als halfopen of open gebied met arme bodem dat is begroeid met heide en gras. Op dat enorme areaal kan volgens Siepel gewerkt worden met extensieve beheermethoden waarin de ecologie van een gebied gekoppeld wordt aan de regionale economie. Volgens Siepel vormt de ecologie de basis voor een gezond en natuurlijk landschap dat diensten oplevert die een stimulans kunnen betekenen voor de regionale economie.