‘Vrije Doorgeleide’ voor trektocht Schapen Op Drift

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de Provincie Gelderland geeft woensdag 23 mei om 10.00 uur de symbolische ‘Vrije Doorgeleide’ aan drie zelfstandige Gelderse schaapherders en hun kudde voor hun 7-daagse protesttrektocht van Epe naar Arnhem.

Met deze trektocht ‘Schapen Op Drift’ (25 mei – 1 juni) willen de drie herders aandacht vragen voor de nijpende situatie van de rondtrekkende herder en zijn kudde. Door het opdrogen van diverse inkomstenbronnen en de stroeve overgang van een nieuwe vergoedingsregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LE&I) naar de Provincies, dreigt faillissement van veel zelfstandige rondtrekkende herders. Hierdoor dreigt levend Nederlands cultureel erfgoed voorgoed te verdwijnen.

De drie herders die dit initiatief nemen, trekken met hun schaapskuddes door grote natuurgebieden en stadsparken in Gelderland en zijn niet in loondienst zoals de meeste andere herders. In opdracht van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, maar ook Waterschappen, particuliere landgoederen en gemeentes begrazen de schapen stukken grond, bermen en natuurgebied. Hiervoor ontvangen de herders een vergoeding. Er zijn in Nederland nog zo’n 15 zelfstandige, rondtrekkende herders. Door bezuinigingen kiezen opdrachtgevers steeds vaker voor mechanisch maaien in plaats van het meer ecologische begrazen. Daarnaast verloopt de overgang van een nieuwe vergoedingsregeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (LE&I) naar de Provincie nogal stroef, waardoor een andere belangrijke inkomstenbron voor herders wegvalt. Hierdoor dreigt faillissement van veel zelfstandige rondtrekkende herders waardoor levend Nederlands cultureel erfgoed voorgoed dreigt te verdwijnen. Om het brede publiek kennis te laten maken met hun ambacht en om hun penibele situatie onder de aandacht te brengen, organiseren drie Gelderse herders een trektocht van 25 mei – 1 juni. Tijdens de 7-daagse trektocht zullen de herders bij toerbeurt met zo’n 450 Schoonebeeker schapen van Epe naar Arnhem trekken.

De herder en zijn kudde zijn te zien als ‘natuurlijke natuurbeheerders’ en hebben vele – ecologische – voordelen ten opzichte van mechanisch maaien. Zo verbetert door begrazing de vegetatie en de structuur van de bodem en kunnen nieuwe zaden kiemen. Hierdoor ontstaat bovendien meer variatie in de beplanting want schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo diverse plantensoorten. Zo dragen ze bij aan het verrijken van de bodem en het vergroten van de biodiversiteit. De schapen zelf zijn geen reguliere ‘huis-tuin-en keuken’ schapen. Door zorgvuldig fokken en natuurlijke selectie zijn het heel robuuste dieren die ‘tegen een stootje’ kunnen. Het antibioticagebruik is vrijwel nihil en de schapen hebben een heel kleine ecologische footprint.

Programma

09.45 – 10.00     Ontvangst journalisten

10.00 – 10.15     Toelichting ‘Schapen Op Drift’ door herder Roelof Kuipers

10.15 – 10.30     Uitreiken symbolische ‘Vrije Doorgeleide’ door Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk

10.30 – 11.00      Gelegenheid voor vragen stellen

Locatie

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.