Naar een nieuw heidebeheer

Het is tijd voor een ander heidebeheer, vindt Rienk-Jan Bijlsma van Alterra. “Het moet gaan om het ontwikkelen van heidevelden tot een economisch, ecologisch en sociaal landschap met een relevante functie.” Begrazing is daarbij een belangrijke beheermaatregel. Op 17 september organiseert Staatsbosbeheer het Heidesymposium om over deze kwestie te spreken. Praktijknetwerk Daarom eten we schaap is daar ook aanwezig.

Praktijknetwerk Daarom eten we schaap staat op 17 september 2013 op het Heidesymposium dat wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer. Daar worden twee boeken over heidebeheer gepresenteerd: Economy and Ecology of Heathlands, mede gefinancierd door Daarom eten we schaap, en Heidebeheer – Moderne methoden in een eeuwenoud landschap van Jap Smits en Jinze Noordijk. In beide boeken wordt terug gekeken naar het ontstaan van het heidebeheer in de jaren tachtig als een reactie op de zure regen en de aantasting van de schrale heidevelden, maar er wordt vooral vooruit gekeken naar de mogelijkheden die er nu zijn om aan heidebeheer te doen. Hierbij wordt ook naar de economische aspecten van het beheer gekeken, want heidebeheer gaat om meer dan ecologie alleen. In beide boeken wordt duidelijk dat begrazing een belangrijke beheermaatregel is, juist omdat dit ecologische doelen combineert met economische en sociale doelen. Begrazing levert niet alleen een mooi landschap, maar zorgt ook voor werkgelegenheid, mooie producten en een stimulans voor het regionale toerisme en de regionale economie.

Rienk-Jan Bijlsma van Alterra, mede-auteur van het boek Economy and Ecology of Heathlands, stelt op de website van Alterra dat begrazing een integraal onderdeel moet zijn van het heidebeheer: “Het moderne heidebeheer zou zich via grootschalige extensieve begrazing enerzijds moeten richten op het bijdragen aan de voedselzekerheid binnen Europa en anderzijds op het voorkomen dat cultuurlandschappen met een hoge biodiversiteit ontvolkt raken en we daarmee biodiversiteit verliezen. Heide in brede zin wordt daarmee extensief landbouwareaal, een standpunt dat inmiddels is ingebracht bij besprekingen over de uitwerking van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.” Lees: Tijd voor een ander heidebeheer

Heidesymposium:

“Heidebeheer in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit? Tijdens dit symposium op Radio Kootwijk presenteert een aantal experts de nieuwste inzichten in het beheer van heideterreinen. Vooral minder gangbare beheervormen als visgraatplaggen, branden en het aanleggen van akkers in relatie tot flora en fauna komen aan bod. Hoe kunnen we deze maatregelen in de praktijk toepassen? En hoe kunnen we het in de toekomst financieren?”

 

 

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.